หัวเชื้อจุลินทรีย์ ดับกลิ่นเหม็นสูตรเข้มข้น

Posted by admin on April 20, 2018

หัวเชื้อจุลินทรีย์ ดับกลิ่นเหม็นสูตรเข้มข้น จะช่วยย่อยสลายสิ่งสกปรก ขจัดเชื้อแบคทีเรียก่อโรค ได้น้ำสะอาด และอากาศบริสุทธิ์กลับคืนสู่สิ่งแวดล้อม และแม่น้ำลำคลองจึงเป็นการสงวนรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี

ของเราให้อยู่กับเราและลูกหลานไปอีกนาน บริเวณที่ควรใช้ วิธีใช้ ปริมาณที่ใช้ ความถี่ที่ใช้ ผลที่ได้รับ โถส้วม ทั้งแบบชักโครก หรือนั่งยอง ในบ้านเรือน, คอนโดมิเนี่ยม หรือพาร์ทเม้นต์ เทลงในโถส้วม แล้วราดน้ำตาม ครั้งละครึ่งขวด เดือนละครั้ง กลิ่นเหม็น, ปัญหาส้วมเต็มหมดไป หากใช้เป็นประจำส้วมจะไม่เต็มตลอดกาล ไม่ต้องดูดส้วมอีกต่อไป เนื่องจากจุลินทรีย์จะย่อยสลายกากใยให้สลายเป็นน้ำ ไหลสู่ท่อระบายน้ำไป จึงไม่มีกากใยสะสมในถังส้วม

●ที่พักสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น
●ท่อน้ำทิ้งส่งกลิ่นเหม็น
●ส้วมเต็มราดไม่ลง
●บำบัดด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์.
(((ปลอดภัยกับคน-สัตว์เลี้ยง 100%)))
—————————————————
●หัวเชื้อจุลินทรีย์ดับกลิ่น
-ลดกลิ่นเหม็นของที่พักสัตว์เลี้ยง
-ลดกลิ่นท่อเหม็น/ ห้องน้ำเหม็น/ บ่อบำบัดน้ำเสีย
-สลายไขมัน,ลดก๊าซไข่เน่าก๊าซแอมโมเนีย
-ฆ่าเชื้อโรค เพิ่มออกซิเจน บำบัดน้ำ กำจัดกลิ่น
—————————————————————
●ผลิตด้วยเทคโนโลยีชีวภาพผลิตด้วยวัตถุดิบอย่างดี
ช่วยแก้ปัญหาน้ำเสีย และกลิ่นเหม็นอย่างได้ผล

●ย่อยสลาย-กำจัดกากไขมันอาหารอุดตันในท่อน้ำ ไม่ต้องตักไปทิ้งบ่อย หรือ ไม่ต้องตักทิ้งเลยหากทำต่อเนื่อง

●ใช้ล้างพื้น/ล้างคอกสัตว์ กำจัดคราบไขมัน สิ่งปฏิกูล
ที่ทำให้พื้นส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์

●คุณสมบัติจุลินทรีย์ EM (Effective Microorganism)●
=ย่อยสลายสารอินทรีย์(สิ่งปฏิกูล) ไขมัน ตะกอน และ.
ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ เช่น ก๊าซแอมโมเนีย ก๊าซไข่เน่า
ได้ดี แก้ปรับค่า pH ให้เป็นกลาง

●ปลอดภัยต่อสุขภาพผู้ใช้ สัตว์เลี้ยง
●สร้างสิ่งแวดล้อม ไม่ให้มีสารเคมีตกค้างในธรรมชาติ

Filed under news

Comments are closed.