สกัดเม็ดปรุงยา 300 ล้านเม็ด

Posted by admin on January 30, 2019

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประกาศว่าได้มีการจัดการเพื่อป้องกันยายาบ้า 300 ล้านเม็ดไหลเข้ามาในประเทศในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้ว นายนิคมเติมศรีสุขเลขาธิการสำนักงาน ป.ป.ช. กล่าวว่าหน่วยงานดังกล่าวยังทำงานร่วมกับหน่วยงานในพม่าลาวและจีนเพื่อจัดตั้งทีมปฏิบัติการมากกว่า 1,000 คนและปิดกั้นการไหลของสารตั้งต้น 2 ล้านตันจากการลักลอบเข้าสู่ทองคำ

ภูมิภาคสามเหลี่ยมสำหรับการผลิตยาเสพติดในช่วงเวลานั้น สารเคมีของสารตั้งต้นสามารถใช้ในการผลิตยาได้ 30 ล้านเม็ดนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของ ป.ป.ช. ยังสามารถสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดได้ประมาณ 300 ล้านเม็ดในประเทศผ่านทางชายแดนภาคเหนือด้วยความช่วยเหลือจากทั้งสามประเทศในช่วงเวลาเดียวกัน Niyom กล่าวว่า ONCB ได้ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อปราบปรามการค้ายาเสพติดในราชอาณาจักรในช่วงระยะเวลาสามเดือนและจัดการยึดยาปรุงยา 200 ล้านเม็ดและแช่แข็งสินทรัพย์มูลค่า 243 ล้านบาทจากผู้ค้ามนุษย์

Filed under news

Comments are closed.