ค่า PM 2.5 เกินมาตรฐาน หมอกควันปกคลุมภาคใต้ตอนล่าง

Posted by admin on September 20, 2019

นายกเทศมนตรีนครยะลาออกประกาศเทศบาลนครยะลาเรื่องการดูแลสุขภาพจากหมอกควันว่าจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าบนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเชีย พัดเข้าปกคลุมพื้นที่ทางภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย กระทบต่อประชาชนทั่วไปและประชาชนกลุ่มเสี่ยงอาทิ เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดโรคระบบทางเดินหายใจ

ในการนี้เทศบาลนครยะลามีความห่วงใยในสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลาและพื้นที่ใกล้เคียง จึงประกาศประชาสัมพันธ์การดูแลสุขภาพจากหมอกควัน กรณีที่จำเป็นต้องอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นควันควรใช้หน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก หากสูดดมและอยู่ในบริเวณที่มีหมอกควัน เมื่อมีอาการผิดปกติของระบบหายใจและการมองเห็น ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

Filed under news

Comments are closed.