การแทรกแซงทางการแพทย์ในโรคเกาต์

Posted by admin on September 17, 2018

ความท้าทายใหม่ทางวิทยาศาสตร์คือการแปลงสัญญาณเหล่านี้เป็นข้อมูลเชิงลึกด้านการทำงาน ข้อมูลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการแทรกแซงทางการแพทย์ในโรคเกาต์และโรคไต เนื่องจากหลายพื้นที่อยู่นอกยีนจึงไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าพวกเขาสามารถควบคุมระดับปัสสาวะและความเสี่ยงต่อโรคเกาต์หรือโรคไตภูมิภาคที่เกี่ยวข้องเหล่านี้อาจเป็นองค์ประกอบหลัก

ในการควบคุมการแสดงออกของยีน การทำความเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคเก๊าท์หรือโรคไตของใครบางคนสามารถก้าวไปสู่ทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยได้หรือไม่ ชนิดของความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ของความเสี่ยงโรคนี้จะนำเราเข้าสู่ยุคใหม่ของ ‘ยาความแม่นยำ’ผลกระทบของตัวแปรทางพันธุกรรมในมนุษย์อยู่ในลำไส้และไตอย่างเห็นได้ชัดเรายืนยันเรื่องนี้โดยการศึกษาว่าตัวแปรที่เปลี่ยนการแสดงออกของยีนในตัวอ่อนม้าลายซึ่งเหมาะอย่างยิ่งเพราะตัวอ่อนของพวกเขาโปร่งใส

Filed under health news

Comments are closed.