การกระตุ้นสมองในพื้นที่โดยใช้เทคนิคที่ไม่รุกราน

Posted by admin on October 19, 2019

ผลกระทบต่อการทำงานของสมอง เทคนิคเหล่านี้รวมถึงฟังก์ชั่นการถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก ซึ่งมีลักษณะที่การเปลี่ยนแปลงของการไหลเวียนของเลือดเพื่อวัดกิจกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ ของสมอง ซึ่งวัดกิจกรรมไฟฟ้าที่สร้างขึ้นโดยเซลล์ประสาทส่วนต่าง ๆ ของสมองของเราจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อที่ดีระหว่างพวกเขาเพื่อที่จะทำหน้าที่ต่าง ๆ

โดยการค้นหาวิธีที่เหมาะสมในการกระตุ้นเครือข่ายนี้เราสามารถปรับปรุงการเชื่อมต่อเหล่านี้ได้ เพื่อชดเชยเส้นทางที่เสียหายและปรับปรุงความสามารถของผู้ป่วยในการตอบสนอง เราสามารถแสดงให้เห็นแล้วว่าเทคนิคเหล่านี้มีศักยภาพในหมู่อาสาสมัครที่มีสุขภาพดีขั้นตอนต่อไปที่สำคัญนี้จะช่วยให้เราสามารถทดสอบผลของพวกเขาในหมู่ผู้ป่วยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกระตุ้นสมองในพื้นที่โดยใช้เทคนิคที่ไม่รุกราน

Filed under health news

Comments are closed.